ค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมีนางสาวสุนันทา ชัยสิทธิ์ดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบลเจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น