กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางราชการ สาธารณสุขจังหวัด เทศบาลเมืองราชบุรี และสถานศึกษาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น