กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคณะผู้บริหารและครูโรงอนุบาลราชบุรีร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น