กีฬาสีภายใน “ดอกนกยุงเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ดอกนกยุงเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบธงสีให้กับประธานสีทั้ง ๔ สี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น