งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น