กีฬาอนุบาลภาคกลาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อนุบาลภาคกลาง
ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น