โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น