โครงการเด็กไทยฉลาดคิด สนับสนุนโดย cartoon club channel

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ School Visit 2019 โครงการเด็กไทยฉลาดคิด ตอน เยาวชนวัยใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดย cartoon club channel และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

ใส่ความเห็น