โครงการสูงดีสมส่วน

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี ได้จัดโครงการ สูงดีสมส่วน ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น