ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี สายชั้นป.๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น