วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักในภาษาไทยและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น