พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้ความรู้และให้การอบรมสั่งสอน โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น