สายชั้น ป.๔ ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น