วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น