พิธีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจำปีพุทธศักราช  2562 

วันที่ 3 มิถุนายน  2562  นางปราณี ทัยคุปต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนำคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ณ  โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น