กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาวะผู้นำ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ห้องเรียน GIFTED โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาวะผู้นำ เด็ก GEN สู๋ทักษะ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษคม ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิด ณ Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น