วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกๆปี เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของบุหรี่ที่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น