บรรยากาศประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และกิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น