ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School นำโดยท่านผู้อำนวยการ สิรภพ เพ็ชรเกตุ และคณะเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น