บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น