พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มกิจกรรมคนดีศรีห้อง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มติดหน้าอก โครงการคนดีศรีห้อง และโครงการพุทธบุตรน้อย โดยรับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้บริหารและคณะครูเป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น