โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งน้องสู่อ้อมกอดพี่ของสายชั้นอนุบาล วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น