งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่๑๖ และนิทรรศการเครือข่ายที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ ๑๖ และนิทรรศการเครือข่ายที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น