เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความช่วยเหลือในเรื่องระบบการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น