มอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนางจิรพรรณ คชสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ เวทีเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น