ประชุมครูประจำเดือนมกราคม

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดประชุมครูประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น