กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ๕ ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของทั้งสองสายชั้นบริเวณอาคารโดมและรอบบริเวณโรงเรียน
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น