กิจกรรมวันตรุษจีน

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนางปราณี ทัยคุปต์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น