กิจกรรมวันครู ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ คำขวัญวันครู คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๒๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิตรภักดี ร.ศ.๒๒๒ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น