อบรมวิทยาการคำนวณ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางปราณี ทัยคุปต์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์มาให้ความรู้ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น