กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๖๗ รูป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น