โครงการ The Musical Show For Learning English

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (แผนก English Program)ได้จัดโครงการ The Musical Show For Learning English สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและร่วมชมการแสดง The Musical Show ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น