ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาโดยมี นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์และคณะเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น