ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้จัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบ ๗๕ ปี ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น