กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งได้รับเกียรติจากนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดโดยกิจกรรมได้มีการร้องเพลงและมอบของขวัญส่งความสุข เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เวทีเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น