กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สายชั้น ป.๖

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น