การอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้า”อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู logbook” โดยมีท่านผอ.วัลลภ เหวันต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น