โครงการอบรมแกนนำธนาคารขยะ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางปราณี ทัยคุปต์ได้ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมแกนนำธนาคารขยะ ณ อาคารสมาคมฯ โรงเรียนนอุบาลราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น