กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสายชั้น ป.๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ไปเข้าค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด โดยมีนายคงเดช ศรีอุทารวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธิเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ และยุวกาชาด ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น