ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาในระดับจังหวัดโดยมี นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพและคณะเป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น