มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาเด็กราชบุรีสร้างชาติ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เข้าร่วมงานงานมหกรรมการศึกษาเด็กราชบุรีสร้างชาติ มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น