การแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ครั้งที่ ๑

การแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นสถานที่จัดการแข่งขันคีตะมวยไทย รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อไปทำการแข่งขันในระดับภูมิภาค

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น