โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธิีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒|อัลบั้ม ๓

ใส่ความเห็น