ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้มาประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับปฐมวัย ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น