การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ ๒ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเครือข่าย โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม 1|อัลบั้ม 2

ใส่ความเห็น