สพป.ขก.เขต ๑ ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารและคณะครูสังกััดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแ่ก่น เขต ๑ ได้เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน โดยมีนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น