การประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ ๑๘ กันยาจน ๒๕๖๑ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่อข่ายที่ ๒ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับเครือข่าย) ระดับชั้นปฐมวัย-ประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางรพี โกมลนุสิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานพิธิเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น