ง่านเกษียณอายุราชการครู สังกัด สพป.รบ.๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ จำนวน ๑ู๕ ราย ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั้ม ๑|อัลบั้ม ๒

ใส่ความเห็น