การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกนกยุงเกมส์”

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกนกยุงเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งในนี้เป็นการเดินขบวนพาเหรดเริ่มต้นจากบริเวณหน้าห้างโรบินสัน เมธาวลัย ราชบุรี และพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาต่าง ๆ และผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม|อัลบั่ม ๑|อัลบั่ม ๒|อัลบั่ม ๓|อัลบั่ม ๔|อัลบั่ม ๕|อัลบั่ม ๖|อัลบั่ม ๗|อัลบั่ม ๘|อัลบั่ม ๙|อัลบั่ม ๑๐|อัลบั่ม ๑๑|

ใส่ความเห็น