ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลราขบุรี ได้จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โดยมีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธิเปิด ณ อาคารสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

ภาพประกอบกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น